Encyclopedie

DEKOSUR voert een onderzoek uit naar de moderne geschiedenis van Suriname vanaf 1940 tot heden. Het onderzoek word uitgevoerd in vijf dimensies:
  1. Economische dimensie: de productie, distributie, financiering van goederen en diensten inclusief de overheidsdiensten.
  2. Sociale dimensie: de organisatie van sociale verhoudingen op basis van klasse, etniciteit, sexe, migratie, natievorming.
  3. Politiek dimensie: de organisatie van politieke macht (staat (regering, parlement), justitie, leger, sociale bewegingen inclusief vakbeweging).
  4. Culturele dimensie: de ontwikkeling van instituties die waarden en normen (re)produceren en kennis overdragen: kunst, cultuur, onderwijs, godsdienst, media.
  5. Geografische dimensie: de ontwikkelingen per district, de relatie met de regio, de imperia (USA, Nederland, Europa), de internationale instituten en de Surinaamse diaspora.
DekoSur zal een historische database ontwikkelen met uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve informatie over deze dimensies. De onderzoekers moeten deze informatie verzamelen en analyseren vanuit een dekoloniaal theoretisch kader. Het eindproduct zal binnen drie jaar een zesdelige historische encyclopedie van Suriname zijn van in totaal 6.000 pagina’s. Vijf delen behandelen een dimensie en een algemeen deel legt de verbanden tussen de dimensies. Iedere onderzoeker is verantwoordelijk voor het schrijven van één deel.