Uitleg logo Dekosur

Het logo van Dekosur bevat een omgekeerde wereldkaart. Waarom is dat zo?

Ons wereldbeeld is gevormd door de productie van kennis op universiteiten die gebaseerd zijn van Europese wetenschappers. Die kennisproductie is overgenomen door universiteiten in landen buiten Europa.

Dekoloniale wetenschappers hebben in de afgelopen decennia uitgelegd hoe deze Eurocentrische kennisproductie niet objectief is, maar vooringenomen. Het heeft een bias.

Een goed voorbeeld van hoe kennisproductie gemanipuleerd is om Europese superioriteit te bevestigen zien we in het gebruik van de wereldkaart. De veelgebruikte kaart is gemaakt door een Belg, Gerard de Kremer uit – zijn Latijnse naam is Mercator (1512-1594) . België was toen deel van Nederland.

Deze kaart plaats Europa in het centrum van de wereld en verdraait de werkelijke grootte van de landmassa’s. Kortom, de kaart geeft niet de werkelijkheid weer.

James Gall (1808–1895) en Arno Peters (1916-2002) hebben nieuwe versies van de wereldkaart gemaakt met een correcte weergave van de landmassa’s. Maar ze plaatsen Europa nog steeds in het centrum.

Een wereldkaart kan op vele andere manieren gemaakt worden. In China heeft keizer Wanli (1563-1620) een wereldkaart laten maken door Chinese cartografen in samenwerking met Jezuiten priesters waarin China in het centrum staat.

Je kunt de wereldkaart op zijn kop zetten, want de wereld is immers een bol en de kaart is een tweedimensionale weergave van de bol. Dit alles geeft aan dat er verschillende manieren zijn om tegen de wereld aan te kijken.

Een komische bespreking van de kwestie van de wereldkaart is te zien in een aflevering van de Amerikaanse politieke dramaserie West Wing. Een delegatie van een fictieve organisatie van cartografen vraagt de president om de Mercator kaart op scholen te vervangen door de Gall-Peters kaart. Daarin geven ze de argumenten voor de bias van de Mercator kaart op een treffende wijze naar voren.

Dekosur heeft de omgekeerde wereldkaart in haar logo opgenomen om te laten zien dat onze wereldbeeld op zijn kop kan komen te staan zodra we deelgenoot worden van kennis die buiten Europa is geproduceerd en een andere weergave van de werkelijkheid presenteren.

De kleuren zijn overgenomen van de Surinaamse vlag.