Vacatures

Algemene informatie

Het DekoSur heeft zeven vacatures openstaan die per 1 februari 2019 ingevuld moeten worden. De zeven vacatures hebben betrekking op vijf junior wetenschappelijk medewerkers, een office manager en een audiovisuele medewerker.

De junior wetenschappelijk medewerkers verrichten onderzoek naar de moderne geschiedenis van Suriname (1940-heden). De centrale onderzoeksvragen van het project zijn:

 1. Hoe heeft Suriname en haar bevolking zich ontwikkeld in de periode 1940-heden?
 2. Welke factoren hebben die ontwikkeling bepaald?

Het onderzoek word uitgevoerd in vijf dimensies:

 1. Economische dimensie: de productie, distributie, financiering van goederen en diensten inclusief de overheidsdiensten.
 2. Sociale dimensie: de organisatie van sociale verhoudingen op basis van klasse, etniciteit, sexe, migratie, natievorming.
 3. Politiek dimensie: de organisatie van politieke macht (staat (regering, parlement), justitie, leger, sociale bewegingen inclusief vakbeweging).
 4. Culturele dimensie: de ontwikkeling van instituties die waarden en normen (re)produceren en kennis overdragen: kunst, cultuur, onderwijs, godsdienst, media.
 5. Geografische dimensie: de ontwikkelingen per district, de relatie met de regio, de imperia (USA, Nederland, Europa), de internationale instituten en de Surinaamse diaspora.

DekoSur zal een historische database ontwikkelen met uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve informatie over deze dimensies. De onderzoekers moeten deze informatie verzamelen en analyseren vanuit een dekoloniaal theoretisch kader.

Het eindproduct zal een zesdelige historische encyclopedie van Suriname zijn. Vijf delen behandelen een dimensie en een algemeen deel legt de verbanden tussen de dimensies. Iedere onderzoeker is verantwoordelijk voor het schrijven van één deel.

De junior onderzoekers worden gedurende drie jaar intensief begeleid door Sandew Hira, de wetenschappelijk directeur van DekoSur. De onderzoekers zullen worden gestimuleerd om hun onderzoek te gebruiken om een dissertatie te schrijven tijdens het project.

1. Vacature junior wetenschappelijk medewerker economische geschiedenis

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het verrichten van bronnenonderzoek naar de economische geschiedenis van Suriname en het verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Het relateren van de ontwikkeling van de Surinaamse economie aan internationale economische processen.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van life-history interviews met ondernemers, arbeiders, landbouwers en anderen die een bijdrage leveren aan de economie van Suriname.
 • Het schrijven van één deel van de historische encyclopedie.
 • Het vullen en onderhouden van de historische database met gegevens over de economische dimensie.
 • Het verzorgen van presentaties over je onderzoek in Suriname.
 • Het deelnemen aan internationale conferenties waar je de resultaten van je onderzoek presenteert.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde masteropleiding economie.
 • Een vlotte spreek- en schrijfstijl.
 • Minimaal één van deze volgende buitenlandse talen beheersen: Engels, Spaans of Frans.
 • Goede beheersing van Word en Excel.
 • De wil om je te verdiepen in dekoloniale theorieën.
 • Je wilt je verder ontwikkelen middels cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

2. Vacature junior wetenschappelijk medewerker sociale geschiedenis

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het verrichten van bronnenonderzoek naar de sociale geschiedenis van Suriname en het verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Het relateren van de ontwikkeling van de Surinaamse sociale verhoudingen aan internationale sociale processen.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van life-history interviews met mensen uit verschillende sociale lagen van de bevolking.
 • Het schrijven van één deel van de historische encyclopedie.
 • Het vullen en onderhouden van de historische database met gegevens over de sociale dimensie.
 • Het verzorgen van presentaties over je onderzoek in Suriname.
 • Het deelnemen aan internationale conferenties waar je de resultaten van je onderzoek presenteert.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen.
 • Een vlotte spreek- en schrijfstijl.
 • Minimaal één van deze volgende buitenlandse talen beheersen: Engels, Spaans of Frans.
 • Goede beheersing van Word en Excel.
 • De wil om je te verdiepen in dekoloniale theorieën.
 • Je wilt je verder ontwikkelen middel cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

3. Vacature junior wetenschappelijk medewerker politieke geschiedenis

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het verrichten van bronnenonderzoek naar de politieke geschiedenis van Suriname en het verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Het relateren van de ontwikkeling van de Surinaamse economie aan internationale politieke processen.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van life-history interviews met (voormalige) politic, vakbondsleiders en activisten.
 • Het schrijven van één deel van de historische encyclopedie.
 • Het vullen en onderhouden van de historische database met gegevens over de politieke dimensie.
 • Het verzorgen van presentaties over je onderzoek in Suriname.
 • Het deelnemen aan internationale conferenties waar je de resultaten van je onderzoek presenteert.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen.
 • Een vlotte spreek- en schrijfstijl.
 • Minimaal één van deze volgende buitenlandse talen beheersen: Engels, Spaans of Frans.
 • Goede beheersing van Word en Excel.
 • De wil om je te verdiepen in dekoloniale theorieën.
 • Je wilt je verder ontwikkelen middels cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

4. Vacature junior wetenschappelijk medewerker culturele geschiedenis

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het verrichten van bronnenonderzoek naar de culturele geschiedenis van Suriname en het verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Het relateren van de ontwikkeling van de Surinaamse economie aan internationale culturele processen.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van life-history interviews met cultuurdragers: kunstenaars, journalisten, organisatoren van evenementen, religieuze leiders.
 • Het schrijven van één deel van de historische encyclopedie.
 • Het vullen en onderhouden van de historische database met gegevens over de culturele dimensie.
 • Het verzorgen van presentaties over je onderzoek in Suriname.
 • Het deelnemen aan internationale conferenties waar je de resultaten van je onderzoek presenteert.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen.
 • Een vlotte spreek- en schrijfstijl.
 • Minimaal één van deze volgende buitenlandse talen beheersen: Engels, Spaans of Frans.
 • Goede beheersing van Word en Excel.
 • De wil om je te verdiepen in dekoloniale theorieën.
 • In staat zijn om je onderzoeksgegevens te presenteren op internationale conferenties
 • Je wilt je verder ontwikkelen middels cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

5. Vacature junior wetenschappelijk medewerker geografische geschiedenis

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Het verrichten van bronnenonderzoek naar de geografische geschiedenis van Suriname en het verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data.
 • Het samenwerking met de collega’s van de economische, politieke, sociale en culturele dimensie om de geografische component van hun onderzoek uit te werken.
 • Het maken van analyses in een Geografische Informatie Systeem (GIS) die inzichtelijk maakt hoe economische, sociale, politieke en culturele processen zich geografische vertalen.
 • Het schrijven van één deel van de historische encyclopedie.
 • Het vullen en onderhouden van de historische database met gegevens over de culturele dimensie.
 • Het verzorgen van presentaties over je onderzoek in Suriname.
 • Het deelnemen aan internationale conferenties waar je de resultaten van je onderzoek presenteert.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen.
 • Een vlotte spreek- en schrijfstijl.
 • Minimaal één van deze volgende buitenlandse talen beheersen: Engels, Spaans of Frans.
 • Goede beheersing van Word en Excel.
 • De wil om je te verdiepen in dekoloniale theorieën.
 • In staat zijn om je onderzoeksgegevens te presenteren op internationale conferenties
 • Je wilt je verder ontwikkelen middels cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

6. Vacature Office manager

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Fungeren als eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern
 • Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post)
 • Beheren van de agenda van directie en wetenschappelijk personeel
 • Ondersteunen van directie en wetenschappelijk personeel (data-invoer, organisatie van reizen naar conferenties)
 • Beheren van het archief en contracten
 • Voeren van de financiële administratie.
 • Organiseren van vergaderingen en verzorgen van de verslaglegging.
 • Ondersteunen bij de organisatie van workshops, presentaties, conferenties
 • Verrichten van alle overige werkzaamheden om het kantoor op efficiënte en professionele manier te draaien.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde opleiding als office manager of secretaresse, of aantoonbare vergelijkbare ervaring.
 • Beheersing van MS Word en MS Excel, en eventueel van MS Access.
 • Een goed organisatievermogen.
 • Je bent stress bestendig.
 • Je wilt je verder ontwikkelen middels cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

7. Vacature audiovisuele medewerker

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Fotografie: het maken van foto’s van historische locaties, het reproduceren van oude historische afbeeldingen, het fotograferen van mensen die geïnterviewd worden door wetenschappelijk medewerkers, het fotograferen van cursussen, workshops en presentaties die DekoSur organiseert, het bewerken van foto’s voor publicaties.
 • Video: het maken van video’s van historische locaties, het filmen van oude historische afbeeldingen, het filmen van mensen die geïnterviewd worden door wetenschappelijk medewerkers, het filmen van cursussen, workshops en presentaties die DekoSur organiseert, het editen van video-opnames voor YouTube presentaties.
 • Vormgeving: de vormgeving verzorgen van publicaties van DekoSur.
 • Apparatuur: het installeren en beheren van audiovisueel apparatuur.
 • Het ondersteunen van het wetenschappelijk personeel in de vormgeving van presentaties.

Jouw kwalificaties zijn:

 • Een afgeronde opleiding als audiovisuele medewerker, of aantoonbare vergelijkbare ervaring.
 • Beheersing van Adobe Photoshop, Final Cut Pro en Adobe InDesign of vergelijkbare programma’s.
 • Een goed organisatievermogen.
 • Je bent stress bestendig.

Je wilt je verder ontwikkelen middels cursussen en trainingen die je aangeboden krijgt.

Procedure

Het personeel wordt fulltime aangesteld voor een periode van drie jaar.

De salarisschalen zijn conform de regelingen van het personeel van de Anton de Kom Universiteit.

Gegadigden moeten hun sollicitatiebrief en cv uiterlijk 28 november om 15.00 uur sturen naar:

DekoSur.

Het email-adres: info@dekosur.com werkt voorlopig niet. Excuses voor het ongemak.

Het personeel begint op 1 februari  2019.

Kandidaten voor de vacatures voor junior wetenschappelijke onderzoekers moeten een artikel in leveren waarin ze hun visie geven op het thema dekolonisatie van hun vakgebied (750-1000 woorden). Ook worden ze aangeraden om de artikelen over geschiedschrijving op de website van het Intenational Institute for Scientific Research (IISR) te bestuderen.